16 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong tháng 3/2020

PV (theo Chinhphu.vn)

14:14 05/05/2020


Trong tháng 03/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

BÌNH LUẬN

loading