4 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 2,53 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

Giang Phạm

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 4/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 64,45 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 242,19 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,4%; nhập khẩu tăng 15,7%. 

Xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2022.
Xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 2,53 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,5 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,73 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tháng 4/2022 ước đạt 33,26 tỷ USD, giảm 4,2% so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 122,36 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 31,77 tỷ USD, tăng 21,6%, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 90,59 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 74%.

Giá một số mặt hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê
Giá một số mặt hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 63,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm ưu thế, tới 89%, nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,8%, nhóm hàng thủy sản chiếm 2,9%... 

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35,7 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt 32,19 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 119,83 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40,97 tỷ USD, tăng 14,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78,86 tỷ USD, tăng 16,4%. 

Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 3 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 5 tỷ USD. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,9%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,2%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,8%...

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,1 tỷ USD.

Tin Cùng Chuyên Mục