ACB: Lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 15% lên 3.622 tỷ, dư nợ cho vay tăng 8,8%

Theo Minh Tâm/VietnamFinance

21:15 25/07/2019


Nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ACB tăng 15% chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần từ mảng tín dụng gia tăng và giảm mạnh trích lập dự phòng.

ACB tính bán tối đa 35,2 triệu cổ phiếu quỹ, dự thu tối thiểu 813 tỷ đồng

ACB tính bán tối đa 35,2 triệu cổ phiếu quỹ, dự thu tối thiểu 813 tỷ đồng

ACB dự tính bán tối đa 35,2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading