ACB: nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 40% lên gần 1.934 tỷ, chiếm 62% tổng nợ xấu

Quỳnh Chi

Tại thời điểm 31/3, ngân hàng ghi nhận 3.119 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 11,4% so với cuối năm 2021. Qua đó, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,77% vào cuối năm trước lên 0,82%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã CK: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022.

Kết quả cụ thể, ghi nhận thu nhập lãi thuần 5.441 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 739 tỷ đồng, tăng 18,2%. Lãi thuần hoạt động ngoại hối tăng 54,7% lên 303 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 6,5 lần lên 369 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, mảng chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh đều đi xuống so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm gần 87% xuống 6,5 tỷ đồng, còn chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được hơn 27% kế hoạch đề ra.

Vào cuối quý I, tổng tài sản ngân hàng ở mức 528.636 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 379.983 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,6% lên 386.051 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, ngân hàng ghi nhận 3.119 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 11,4% so với cuối năm 2021. Qua đó, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,77% vào cuối năm trước lên 0,82%.

ACB: nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 40% lên gần 1.934 tỷ, chiếm 62% tổng nợ xấu - Ảnh 1

Tại thời điểm quý I, nợ có khả năng mất vốn tại ACB tăng hơn 40% lên gần 1.934 tỷ, chiếm 62% tổng nợ xấu. Nợ nghi ngờ tăng 3,4% trong khi nợ dưới tiêu chuẩn giảm gần một nửa xuống còn hơn 273 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,6% lên 386.050 tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn 94.680 tỷ đồng, tăng 8%.

Tin Cùng Chuyên Mục