Agribank lãi trước thuế gần 9.500 tỷ đồng nửa đầu năm 2021

Quỳnh Chi

6 tháng đầu năm, ngân hàng Agribank có lợi nhuận trước thuế đạt 9.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank, mã CK: AGR) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng lẻ qúy II.

Agribank lãi trước thuế gần 9.500 tỷ đồng nửa đầu năm 2021 - Ảnh 1

Trong đó, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 25.973 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22% đạt 2.527 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 759 tỷ, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 59% đạt 4.294 tỷ đồng. 

Tổng thu nhập hoạt động của Agribank tăng 32% đạt 33.581 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 5,9% xuống 11.467 tỷ do ngân hàng giảm chi lương và phụ cấp cho nhân viên. 

Chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng mạnh tới 94% lên 12.650 tỷ đồng. Không chỉ Agribank, 3 ngân hàng khác trong khối quốc doanh cũng tăng cường dự phòng rủi ro. Lãi trước thuế theo đó cũng thấp hơn dù kết quả kinh doanh khả quan.

Theo đó, lãi trước thuế 6 tháng của Agribank đạt 9.464 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi sau thuế ước đạt 7.573 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hiện nay. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,6% lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Nợ xấu tăng 13,5% lên 24.429 tỷ đồng, chủ yếu ở nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,78% lên 1,98%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 131%.

Tin Cùng Chuyên Mục