Anh Nguyễn Quang Tòa: Từ "4 năm làm chuột bạch" đến chuyên gia đàn hương ở Tây Nguyên

Hà Ánh Bình

07:05 20/04/2020


Từ chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có tiếng ở huyện, anh Nguyễn Quang Tòa đã vứt bỏ sự nghiệp để "đi theo tiếng gọi" của cây đàn hương Ấn Độ dù biết rõ đây là một canh bạc "năm ăn, năm thua".

Đáng chú ý: Việt Nam trồng khảo nghiệm thành công giống cây đàn hương quý hiếm

Đáng chú ý: Việt Nam trồng khảo nghiệm thành công giống cây đàn hương quý hiếm

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, các nhà khoa học Việt Nam đã trồng khảo nghiệm thành công giống cây đàn hương quý hiếm Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading