Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định mới về tách, hợp thửa đất

Giang Phạm

Quy định tách, hợp thửa đất được áp dụng với 4 trường hợp đất có nhà, đất chưa xây dựng nhà, đất thương mại dịch vụ, phi nông nghiệp và đất nống nghiệp

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 15 (thay thế cho quyết định 18 ban hành năm 2019) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. 

Điều kiện chung để tách thửa, hợp thửa là thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. Việc tách thửa phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Điều kiện chung để tách thửa, hợp thửa là thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. 
Điều kiện chung để tách thửa, hợp thửa là thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. 

Với đất ở có nhà, diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo từ 36m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m. Chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m.

Ở thửa đất có diện tích từ 45m2 trở lên thì cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu tách thửa là 60m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Tại các xã còn lại, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở chưa xây dựng nhà là 80m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định diện tích tối thiểu tách thửa là 100m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.  

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp tại các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2, tại các xã còn lại là 1.000m2. 

Đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như trên và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tin Cùng Chuyên Mục