Bà Rịa - Vũng Tàu sắp đấu giá hơn 21ha khu đất "vàng” tại mũi Nghinh Phong

Quỳnh Chi

Khu đất “vàng” rộng 21,7ha tại Mũi Nghinh Phong, TP. Vũng Tàu sẽ được bàn giao cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành lập quy hoạch và đấu giá.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây có văn bản gửi các đơn vị gồm Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND TP. Vũng Tàu và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ thực hiện dự án đấu giá khu đất rộng 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP. Vũng Tàu.

Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian Kế hoạch thực hiện các thủ tục đấu giá khu đất nói trên vào tháng 9/2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công để triển khai, đảm bảo tiến độ đã duyệt.

Theo đó, lộ trình thực hiện dự án khu đất Mũi Nghinh Phong chia làm nhiều giai đoạn.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022, Bộ Quốc phòng sẽ thống nhất chủ trương bàn giao Trạm biên phòng 518. Trong thời gian này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp vơi Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND TP. Vũng Tàu để lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chủ trương đầu tư.

Từ tháng 4/2022 - 5/2022, Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND TP. Vũng Tàu trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá.

Tiếp đó, từ tháng 5/2022 - 7/2022, Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND TP. Vũng Tàu khảo sát giá đấy, xây dựng giá khởi điểm và bước giá của khu đất để trình UBND tỉnh quyết định.

Cuối cùng, từ tháng 8/2022 - 9/2022, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường thực hiện việc đấu giá khu đất 21,7 ha tại Mũi Nghinh Phong.

Khu vực mũi Nghinh Phong. Nguồn: Interner
Khu vực mũi Nghinh Phong. Nguồn: Interner

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu và các sở ngành liên quan nhanh chóng lập thủ tục đấu thầu thuê đơn vị tư vấn, lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường, lập hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định.

Sau đó tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định đấu giá. Xây dựng giá đất khởi điểm, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ là đơn vị đầu mối tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, kịp thời tổng hợp các tồn tại, vướng mắc phát sinh. Báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh về dự án này.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ năm 2004 đến tháng 5/2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đang quản lý tổng cộng 141 khu đất, tương đương với tổng diện tích 707,7 ha đất. Trong đó, có 55 khu đất tương đương diện tích 265,4 ha thuộc quỹ đất đã giao cho người trúng đấu giá, địa phương và tổ chức khác sử dụng, không còn thuộc quỹ đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý; còn lại 86 khu đất Trung tâm đang quản lý tương đương diện tích 442,4 ha đất.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện thủ tục đấu giá toàn bộ quỹ đất công, năm 2021, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã đề xuất UBND tỉnh tổ chức đấu giá 6 khu đất công với tổng diện tích 225,58 ha, số tiền dự kiến thu được là hơn 10.684 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục