Bắc Ninh sắp có khu công nghệ thông tin tập trung rộng 274 ha

Giang Phạm

Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ cung ứng chỗ ở và việc làm cho khoảng 20.000 lao động, chuyên gia.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghệ thông tin tập trung. 

Phạm vi nghiên cứu, ranh giới quy hoạch thuộc các phường Khắc Niệm, Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) và các xã Liên Bão, Hiên Vân (huyện Tiên Du) với diện tích khoảng 274ha, trong đó, khu công nghệ thông tin tập trung chiếm khoảng 250ha. Khoảng 24ha là diện tích đường giao thông đối ngoại, cây xanh cách ly, đất nghĩa trang, tôn giáo và công trình thủy lợi.

Dự kiến, quy mô số lượng lao động, chuyên gia trong khu công nghệ thông tin này khoảng 20.000 người.

Mục tiêu quy hoạch nhằm hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Quy hoạch được chia thành hai nhóm phân khu chức năng chính. Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin; phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ thông tin; phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành... 

Phân khu còn lại là nhóm cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm phân khu sinh thái và dịch vụ dân sinh, phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính, ngân hàng, phân khu nhà ở phục vụ cho chuyên gia làm việc trong khu công nghệ thông tin tập trung, phân khu chức năng khác cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung...

Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Tin Cùng Chuyên Mục