Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh: Tích cực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Huy Tuấn

12:38 31/10/2019


Sau hơn 1 năm thí điểm thành lập, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, sự ủng hộ của cộng đồng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh đã tích cực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

TP.HCM phạt hơn 800 triệu đối với các cơ sở vi phạm ATTP

TP.HCM phạt hơn 800 triệu đối với các cơ sở vi phạm ATTP

Trong tháng 8 vừa qua, Ban An toàn thực phẩm TP.HCM phạt hơn 800 triệu đồng đối với các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading