Fansipan phủ màu áo lam bình an ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Fansipan phủ màu áo lam bình an ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Ngày 14/8, màu áo lam trải dài từ chân núi lên tới đỉnh Fansipan, hòa lẫn trong màu mây, trong tiếng kinh kệ bình an nhịp đều, khi hàng ngàn du khách, Phật tử từ bốn phương tìm về với cội nguồn đạo hiếu trong lễ Vu Lan trên đỉnh thiêng Tây Bắc… Xem thêm
Fansipan phủ màu áo lam bình an ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Fansipan phủ màu áo lam bình an ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Ngày 14/8, màu áo lam trải dài từ chân núi lên tới đỉnh Fansipan, hòa lẫn trong màu mây, trong tiếng kinh kệ bình an nhịp đều, khi hàng ngàn du khách, Phật tử từ bốn phương tìm về với cội nguồn đạo hiếu trong lễ Vu Lan trên đỉnh thiêng Tây Bắc… Xem thêm
Báo Doanh Nhân