Bất động sản Đất Xanh hợp tác với trang thông tin Nhadat.net

Bùi Yên

19:12 02/12/2019


Giữa tháng 11 vừa qua, tại TP.HCM, Cổng thông tin Nhadat.net công bố việc ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Real Estate Services – Đất Xanh RES).

BÌNH LUẬN

loading