Bị phong tỏa 222 tỷ đồng tại ngân hàng và âm nặng dòng tiền, Nhà Đà Nẵng (NDN) vẫn đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng đột biến tới 570%

An Nhiên

Công ty dự kiến trình kế hoạch tổng doanh thu 388 tỷ đồng, tăng 570% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 160 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 143 tỷ đồng.

Bị phong tỏa 222 tỷ đồng tại ngân hàng và âm nặng dòng tiền, Nhà Đà Nẵng (NDN) vẫn đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng đột biến tới 570%

Kế hoạch tăng trưởng doanh thu 570% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã CK: NDN) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo đó, Công ty dự kiến trình kế hoạch tổng doanh thu 388 tỷ đồng, tăng 570% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 160 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 143 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, Công ty dự kiến đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) căn hộ Monarchy Block B và tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện.

Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến thông qua phương án mua lại 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Lợi nhuận đột biến, công ty vẫn thiếu tiền

Nhà Đà Nẵng ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến Quý 1/2023 nhờ doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2023, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu 215,23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận vỏn vẹn 144 triệu đồng.

Chi tiết doanh thu cho thấy hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạo ra 214 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này đang âm 125 triệu đồng.

Theo mức tăng trưởng doanh thu cũng kéo theo sự tăng trưởng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lên mức 7,74 tỷ đồng tăng gấp 4,9 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận giảm 58% do sụt giảm khoản lãi đầu tư chứng khoán. Lãi từ đầu tư chứng khoán ghi nhận chỉ 14 triệu đồng trong khi cùng kỳ trước ghi nhận là 13,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính ghi nhận tích cực âm 14,1 tỷ đồng trong khi kỳ trước chi phí này được ghi nhận là âm 7,4 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoáng hơn 37 tỷ đồng trong kỳ này, kỳ trước con số này chỉ là 15,2 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 106 tỷ đồng tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Công ty dự trình kế hoạch tổng doanh thu 388 tỷ đồng, tăng 570% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 160 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 143 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc Quý 1/2023 Công ty đã đạt được 55% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính Q1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Q1/2023

Đáng chú ý là mặc dù kết quả kinh doanh Quý 1/2023 ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến, tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lưu chuyển lại âm tới 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận dương 33 tỷ đồng.

Chi tiết về dòng tiền kinh doanh cho thấy dòng tiền thu về từ hoạt động bán hàng chỉ là 36 tỷ đồng, chỉ chiếm 16,7% doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Thêm vào đó, Công ty phải chi trả thêm cho các Nhà cung cấp hàng hóa lên tới 118 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ chi hơn 76 tỷ đồng.

Tính tới 31/1/2023, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 6,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 99 tỷ đồng, về 1.398 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 741 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 300 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 119 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán

Một trong số các dự kiến hoàn thành kế hoạch 2023, Công ty cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán về các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách, và có tiềm năng tăng trưởng mạnh; ưu tiên đầu tư vào các kênh đầu tư tài chính ít rủi ro.

Cuối năm 2022 giá trị dự phòng thu lỗ cho danh mục chứng khoán là 86 tỷ đồng, sau khi tái cơ cấu một phần danh mục đầu tư, cuối quý này Công ty ghi nhận dự phòng thua lỗ giảm xuống còn 49 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2023, tổng giá gốc của danh mục đầu tư Nhà Đà Nẵng vào mức 365 tỷ đồng, Công ty đang dự phòng đến 49 tỷ đồng. Các mã chiếm tỷ trọng lớn hiện tại có VHM (Vinhomes) với 172 tỷ, mã HPG (Hoà Phát) với hơn 75 tỷ đồng, mã TCB của Tecombank với gần 36 tỷ đồng…

Nguồn: Báo cáo tài chính Q1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Q1/2023

Bị phong tỏa 222 tỷ đồng tại Ngân hàng do sai phạm trong quá trình cổ phần hóa năm 2010

Công ty đồng thời thông tin về việc giải quyết sai phạm trong quá trình cổ phần hóa giao đoạn 2010: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm năm 2010 chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng, khoản giá trị tài sản thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đã được đưa vào phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Nhà Đà Nẵng sau khi cổ phần hóa.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ban hành lệnh phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng của Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng.

Do đó, Nhà Đà Nẵng trình Đại hội cổ đông giao cho HĐQT cân đối các nguồn vốn từ quỹ thưởng Ban điều hành, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập từ năm 2010 đến năm 2018 và một phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để thực hiện khắc phục thiệt hại theo hướng dẫn của Cơ quan chức năng.

Tin Cùng Chuyên Mục