Bibica đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% lên 1.800 tỷ đồng, đẩy mạnh đầu tư các nhà máy

Theo Người đồng hành

09:25 30/06/2020


Bibica đưa ra kế hoạch doanh thu năm 2020 tăng 20% lên 1.800 tỷ đồng. Do nhu cầu cho hoạt động đầu tư nhà máy, HĐQT Bibica đề xuất không chia cổ tức năm 2019. Công ty đã thực hiện tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

CEO Bibica: 'Tôi có lỗi tạo ra nội chiến công ty'

CEO Bibica: "Tôi có lỗi tạo ra nội chiến công ty"

Mỗi quốc gia đều cần thương hiệu nội địa để tự hào và là bàn đạp cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading