Bình Định phê duyệt dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 860 tỷ đồng

Ngọc Diễm

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Long Vân có quy mô 828 căn hộ, được xây dựng trên diện tích hơn 20.000 m2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận dự án đầu tư nhà ở xã hội Long Vân, tọa lạc tại Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 

Theo đó, dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 20.347 m2, đầu tư xây dựng mới nhà ở xã hội theo hình thức nhà chung cư với quy mô 21 tầng (bao gồm tầng tum và tầng kỹ thuật). Dự án có khoảng 828 căn hộ, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 860 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm.

Dự án nhà ở xã hội Long Vân sẽ cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn đã được phê duyệt đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định đã được duyệt.  

Kế hoạch đặt chỉ tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Bình Định đạt 25,3m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8,5m2/người. Đến năm 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,9m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2/người. 

Trong 4 năm tới, toàn tỉnh Bình Định có 327 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, bao gồm 202 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư; 30 dự án nhà ở xã hội và 95 dự án nhà ở tái định cư. 

Dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 vào khoảng 73.891 tỷ đồng, trong đó nhà ở thương mại chiếm 29.216 tỷ đồng, nhà ở cho các đối tượng xã hội là 6.821 tỷ đồng và nhà ở riêng lẻ người dân tự xây 37.854 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục