Bitdealcoine xuất hiện trên thị trường Việt Nam: Tiền điện tử + Đa cấp = Siêu lợi nhuận?

Đông Phong

12:55 05/12/2017


Truy cập vào website: https://bitdealcoin.com, trang web của Công ty Thương mại Bitdeal Việt Nam, một lượng lớn thông tin được giới thiệu về sản phẩm đầu tư Bitdeal Lending hay chính là đồng Bitdealcoine (viết tắt là BDL). BDL là gì mà được quảng cáo, phát triển một sản phẩm như tiền điện tử và kinh doanh đa cấp một cách công khai?
BÌNH LUẬN

loading