Bộ Công Thương muốn Bộ Tài chính cho ý kiến về xuất khẩu gạo

Giang Giang

14:15 22/04/2020


(Doanhnhan.vn) - Ngành công thương đề nghị ngành hải quan thống kê số lượng gạo của các thương nhân còn tồn tại cảng nhưng chưa đăng ký được tờ khai hải quan.

Doanh nghiệp được ứng trước hạn ngạch xuất 100.000 tấn gạo

Doanh nghiệp được ứng trước hạn ngạch xuất 100.000 tấn gạo

(Doanhnhan.vn) - Những doanh nghiệp có gạo tại cảng nhưng chưa có tờ khai hải quan sẽ được tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu tháng 5. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading