Bộ GTVT khẳng định đường sắt Cát Linh - Hà Đông đủ điều kiện an toàn để vận hành

Thành Trung

Hiện dự án đã được vận hành thử bảo đảm các chỉ tiêu vận hành khai thác theo đúng thiết kế. Năng lực tối đa toàn tuyến theo thiết kế là 24 đoàn tàu cùng hoạt động với giãn cách tối thiểu 2, 3 phút.

Bộ GTVT vừa có báo cáo gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng về việc đưa vào vận hành dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đây là lần thứ 2 Bộ có văn bản gửi đến Hội đồng.

Về kết quả đánh giá an toàn hệ thống, Bộ GTVT cho hay Tư vấn độc lập ACT (Pháp) đã tiến hành đánh giá an toàn hệ thống từ năm 2018 và hoàn thiện 13 báo cáo đánh giá, cấp chứng nhận an toàn vào ngày 5/5/2021. Dự án cũng đáp ứng tiêu chuẩn của đường sắt đô thị Trung Quốc, tương đồng với các dự án tại Trung Quốc thực hiện trước năm 2020.

Bộ GTVT khẳng định công trình đủ điều kiện khai thác an toàn.
Bộ GTVT khẳng định công trình đủ điều kiện khai thác an toàn.

Theo hợp đồng EPC, dự án Cát Linh - Hà Đông phải vận hành thử toàn hệ thông để nghiệm thu hoàn thành trước khi đưa vào khai thác. Hiện dự án đã được vận hành thử bảo đảm các chỉ tiêu vận hành khai thác theo đúng thiết kế. Năng lực tối đa toàn tuyến theo thiết kế là 24 đoàn tàu cùng hoạt động với giãn cách tối thiểu 2, 3 phút. Giai đoạn đầu hiện nay sẽ vận hành tối đa 10 đoàn tàu với giãn cách 6 phút.

Trong văn bản Bộ GTVT nêu rõ, một số vấn đề còn tồn tại về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và bảo đảm công trình đủ điều kiện khai thác an toàn đã được Ban Quản lý dự án đường sắt xác nhận trong biên bản và kèm theo các giải pháp khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Đồng thời, Bộ GTVT khẳng định, dự án được xác định đã hoàn thành đáp ứng được các tiêu chuẩn thiết kế, quy định quản lý chất lượng hiện hành. Theo đó, dự án đã được đánh giá, cấp Chứng nhận an toàn hệ thống của Tư vấn ACT, đã đủ điều kiện an toàn cho vận tải hành khách theo xác nhận của Tư vấn Ricardo, đã đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành về an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, đăng kiểm phương tiện, huấn luyện đào tạo. 

Toàn bộ dự án đã được nghiệm thu tổng thể hoàn thành và báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng có văn bản đồng thuận với các giải pháp khắc phục của Bộ GTVT đối với 9/16 vấn đề khuyến cáo của Tư vấn ACT. Các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành, nhân sự trong giai đoạn khai thác, thuộc trách nhiệm của UBND TP Hà Nội sẽ được cơ quan này cam kết thực hiện.

Ngày 29/4, Tư vấn ACT ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đây là khâu đánh giá quan trọng về an toàn công trình. Ngay sau đó, Bộ GTVT đã bổ sung hồ sơ, gửi báo cáo đến Hội đồng Kiểm tra Nhà nước xem xét kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Tin Cùng Chuyên Mục