Bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Huy Anh

17:23 26/02/2020


Ngoài ra 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài.

Nhiều làng nghề kinh doanh hiệu quả nhờ thương mại điện tử

Nhiều làng nghề kinh doanh hiệu quả nhờ thương mại điện tử

Thương mại điện tử góp phần mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh, giữ “lửa nghề” cho các thế hệ không ngừng sáng tạo khẳng định giá trị sản phẩm. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading