Bộ Tài chính xây dựng 19 thông tư miễn, giảm phí, lệ phí

20:36 09/05/2020


Bộ Tài chính đang có nhiều giải pháp, đề xuất về chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế.

BÌNH LUẬN

loading