Bộ Tư pháp triển khai nhiều hoạt động phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

P.Mai

21:00 13/04/2020


Bộ, ngành Tư pháp đã vào cuộc khẩn trương, triển khai bài bản, có quy mô, tổ chức nhiều hoạt động, hình thức sáng tạo.

Bộ Tư pháp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Tư pháp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/3 Bộ Tư pháp đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading