Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương rà soát, kiểm định chung cư cũ cần cải tạo

Mỹ An

Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương lập phương án, dự kiến các địa điểm để bố trí chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cơ quan này nhận xét, hiện nay, tại một số địa phương, đa số ở Hà Nội và TP HCM có nhiều nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại nhưng việc triển khai quy định vẫn còn chậm như: chưa tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại; chưa ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư; chưa ban hành hệ số K bồi thường để làm cơ sở lập phương án bồi thường...

Hầu hết các chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ và không đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là rất cấp thiết.

Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương rà soát, kiểm định chung cư cũ cần cải tạo - Ảnh 1

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng và lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đưa vào kế hoạch thực hiện của địa phương, làm cơ sở để triển khai.

Bên cạnh đó khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để các nhà đầu tư có cơ sở tham gia xây dựng phương án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án.

Đồng thời, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) bồi thường tại các khu vực, vị trí có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại để người dân biết khi tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo những cơ quan có liên quan trong việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện các thủ tục liên quan về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương lập phương án, dự kiến các địa điểm để bố trí chỗ ở tạm thời phục vụ xây dựng lại trên địa bàn theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt. Đồng thời, giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương trong việc thực hiện quy định nhằm đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Tin Cùng Chuyên Mục