Cải lương xuống dốc

  • Cải lương xuống dốc một phần nằm ở nhà quản lý
    Văn hóa 1 tuần trước

    Buổi họp mặt mới đây giữa văn nghệ sĩ và lãnh đạo UBND TP.HCM có chủ đề: “TP HCM bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, tìm hướng đi mới cho nghệ thuật kịch nói trong xu thế hội nhập và phát triển” đã quy tụ hơn 100 văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực của bộ môn nghệ thuật cổ truyền.