Cảng Xanh Vip (VGR) chi 253 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022

Linh Anh

Tỷ lệ phương án chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt mà VGR vừa đưa ra là 40%. Trước đó, VGR đã tạm ứng cổ tức cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 20/10/2022. 

Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (mã CK: VGR) vừa thông báo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Tại Đại hội, VGR cho biết năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 817,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính gần 14 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 312 tỷ đồng và 273 tỷ đồng.

Cảng Xanh Vip (VGR) chi 253 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của VGR đạt hơn 1.247 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 1.167 tỷ đồng.

Đề cập đến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022, Công ty cho biết sẽ trích 8 tỷ đồng lập quỹ khen thưởng phúc lợi; hơn 2,7 tỷ đồng thưởng HĐQT và BKS.

Với việc trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với tỷ lệ 40%, VGR chi 253 tỷ đồng. Trước đó, VGR đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 20/10/2022. 

Số tiền còn lại trong khoản phân phối lợi nhuận 2022 là hơn 9,4 tỷ đồng sẽ được đưa vào lợi nhuận chờ phân phối.

Cảng Xanh Vip (VGR) chi 253 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 2

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, VGR đặt mục tiêu doanh thu đạt 713 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 210 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2023 không thấp hơn 20% vốn điều lệ.

Qua tìm hiểu, Cảng Xanh Vip (VGR) được thành lập tháng 10/2014 bởi 2 cổ đông lớn là CTCP Container Việt Nam (Viconship) và CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco với số vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong ngành bốc xếp hàng hóa, dịch vụ cảng biển, kho bãi, vận tải hàng hóa ven biển...

Tin Cùng Chuyên Mục