“Cào mặt ăn vạ” và “phép vua thua lệ làng”

Trịnh Mai Anh

09:21 07/03/2019


Khi nói đến “cào mặt ăn vạ”, ai cũng hình dung ra nhân vật văn học điển hình của nhà văn Nam Cao. Nhân vật Chí Phèo đã sống và tồn tại theo thời gian từ khi xuất hiện cho đến nay. Dường như trong cuộc sống, ở bất kể vùng quê hay thành phố, từ tỉnh cho đến huyện và nhất là trong các làng, xã đâu đó đều có một “Chí Phèo”. Chỉ khác ở chỗ, Chí Phèo thời nay biến tướng thành muôn hình vạn trạng, từ một Chí Phèo điển hình đã chuyển hóa và biến tướng thành nhà Chí Phèo, làng Chí Phèo…

BÌNH LUẬN

loading