CenLand (CRE) đã thông qua phương án chào bán 201 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu

Quỳnh Chi

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 2.016 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand – mã CK: CRE) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

CenLand (CRE) đã thông qua phương án chào bán 201 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu - Ảnh 1

Cụ thể, CenLand dự kiến phát hành gần 201,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 2.016 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng số tiền thu được hơn 2.000 tỷ đồng sẽ dùng 500 tỷ đồng thanh toán khoản npwj gốc trái phiếu đã phát hành của công ty; dùng 500 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu du lịch dịch vụ nhà ở tại Xuân Thành; dùng 800 tỷ đồng nhận nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư Khe Cát tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên. Số còn lại gần 216 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay nợ ngân hàng.

CenLand (CRE) đã thông qua phương án chào bán 201 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu - Ảnh 2

Cùng với đó Cenland dự kiến phát hành hơn 60,4 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 604 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo BCTC riêng đã kiểm toán niêm độ tài chính từ 1/1/2021 đến 31/10/2021. Thời gian phát hành trong năm 2022.

Tin Cùng Chuyên Mục