CenLand đóng cửa hàng loạt văn phòng đại diện

Quỳnh Chi

Hai tháng trở lại đây, CenLand đã liên tiếp đóng cửa 11 văn phòng đại diện trên các tỉnh thành trong nước.

CenLand đóng cửa hàng loạt văn phòng đại diện

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cenland (Mã CK: CRE) vừa công bố thông tin đóng cửa cửa 9 văn phòng đại diện trên các tỉnh thành bao gồm: Cen Đà Nẵng, Cen Hạ Long, Cen Nha Trang, Cen Bắc Ninh, Cen Hải Phòng, Cen Vĩnh Phúc, Cen Thanh Hóa, Cen Nghệ An, Cen Hưng Yên. Các văn phòng đại diện này hầu hết đã duy trì hoạt động từ 3 đến 4 năm, tuy nhiên công ty cho biết hiện nay không có nhu cầu duy trì nữa.

Trước đó vào cuối tháng 8/2020, CenLand cũng đã chấm dứt hoạt động của Cen Quảng Bình và Cen Thái Nguyên từ ngày 14/8. Cùng ngày, Hội đồng quản trị CenLand cũng quyết định sẽ thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Quản lí thương hiệu Cen (Cen BM) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Hoạt động chính là tư vấn, quản lý bất động sản, kinh doanh và môi giới bất động sản.

Các văn phòng đại diện bị đóng cửa đều không có vướng mắc về việc kí hết hợp đồng, nợ cá nhân, tổ chức hay tranh chấp về lao động nên không cần giải quyết các thủ tục thanh lý hợp đồng hay nợ vay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, CenLand đã thông qua và giao cho Hội đồng quản trị thực hiên phương án phát hành 80 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm dừng thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ vì tình hình thị trường không thuận lợi 

Tin Cùng Chuyên Mục