Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công, Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) thu về 300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 620 tỷ đồng

Linh Anh

Nguồn tiền thu được dự kiến sẽ dùng để thanh thoán chi phí cho dự án di dời, dành 250 tỷ đồng để mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà và bổ sung vốn lưu động 50 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã Ck: HHP) vừa thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Công ty HHP đã chào bán 30 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán là 10.000 đồng/đơn vị trong thời gian 06/02 - 27/02. Tính đến thời điểm hiện tại, HHP đã phân phối hết số cổ phiếu trên và thu về 300 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc giao dịch chào bán cổ phiếu, vốn điều lệ công ty đã tăng từ 320,2 tỷ đồng lên 620,2 tỷ đồng.

Theo phương án chào bán đề ra trước đó, nguồn tiền thu được dự kiến sẽ dùng để thanh thoán chi phí cho dự án di dời, dành 250 tỷ đồng để mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà và bổ sung vốn lưu động 50 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2022, HHP ghi nhận doanh thu thuần đạt 945,3 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 40,3 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của HHP đạt 985 tỷ đồng, cao hơn 286 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Về cơ cấu nợ, ở thời điểm cuối năm 2022, nợ phải trả của HHP tăng tới 232 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên mức 546,1 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn tới 390 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HHP ở ngày cuối năm 2022 là 438,9 tỷ đồng, trong đó có 62,9 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Tin Cùng Chuyên Mục