Chính phủ đồng ý giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại

Giang Phạm

Trong một năm mà tài xế không vi phạm thì sẽ được cộng hoặc khôi phục điểm.

Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Công an về việc quy định giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm. Theo đó, 12 điểm được quy định trong bằng lái tương ứng với 12 tháng trong năm, khi tài xế vi phạm sẽ bị trừ điểm, số điểm bị trừ tương ứng với hành vi vi phạm. Cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý sẽ cập nhật đến lúc hết điểm thì giấy phép không còn hiệu lực và phải thi sát hạch lại. Đề xuất này của Bộ Công an được nêu ra trong dự thảo lần 2 Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.  

Nếu tài xế không bị trừ hết điểm thì cơ quan quản lý sẽ cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp. Trong một năm mà tài xế không vi phạm thì sẽ được cộng hoặc khôi phục điểm.

Chính phủ giao Bộ Công an tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 10.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc cộng, trừ điểm trong giấy phép lái xe chỉ là một biện pháp quản lý, chứ không phải là hình thức xử phạt hành chính. Việc này nhằm khuyến khích lái xe chấp hành tốt quy định của luật Giao thông. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm đơn giản, hợp lý, không gây phiền hà cho người dân.

Trong dự thảo do Bộ Công an đề xuất có 10 hành vi và nhóm hành vi khi vi phạm tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng bằng lái ngay lập tức và 28 hành vi khi vi phạm, tài xế sẽ bị trừ điểm như sử dụng điện thoại khi lái xe, chạy quá tốc độ, dừng đỗ xe trái phép...

Tin Cùng Chuyên Mục