Chính sách có hiệu lực từ tháng 8: thay khung giá nước sinh hoạt, hộ chiếu gắn chip, bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Giang Phạm

Doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân, nới lỏng điều kiện trở thành tiến sĩ... cũng là những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 8.

Kể từ ngày 1/8, hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực liên quan đến chứng chỉ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, một số chính sách về thuế, trợ cấp xã hội cũng được áp dụng trong tháng 8 này. 

Áp dụng khung giá nước sinh hoạt mới

Đây là nội dung tại Thông tư 44 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 5/8. Thông tư nêu rõ UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp nhưng phải đảm bảo khung giá nước sạch.

Chính sách có hiệu lực từ tháng 8: thay khung giá nước sinh hoạt, hộ chiếu gắn chip, bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ - Ảnh 1

Cụ thể như sau, tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, giá nước sinh hoạt từ 3.500 - 18.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, 3, 4, 5 sẽ áp giá nước là từ 3.000 - 15.000 đồng/m3.

Còn tại khu vực nông thôn, 2.000 - 11.000 đồng/m3 là giá nước sẽ được áp dụng. Khung giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hàng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. 

Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 02 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021. 

Cụ thể, ở tất các cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Thay vào đó, chỉ còn yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Việc thay đổi này nhằm tiết kiệm chi phí cho xã hội, ước tính giúp đội ngũ công chức giảm được 1.000 tỷ đồng từ việc đi học để lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Doanh thu dưới 100 triệu/năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân 

Thông tư 40 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm dưới 100 triệu đồng thuộc trường hợp không phải nộp cả 2 loại thuế này.  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Ban hành mẫu hộ chiếu gắn chip

Sau Căn cước công dân, hộ chiếu là loại giấy tờ tùy thân tiếp theo được gắn chip, theo mẫu được công bố tại Thông tư 73 của Bộ Công an. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/8.

Chip sẽ được gắn ở bìa sau của hộ chiếu, lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Chip có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Chip sẽ được gắn ở bìa sau của hộ chiếu, lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.
Chip sẽ được gắn ở bìa sau của hộ chiếu, lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Ngoài ra, giống như trước đây, trang bìa của hộ chiếu vẫn in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm tiếng Việt và tiếng Anh.

Việc cấp hộ chiếu có gắn chip đã được nêu tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020) nhưng nay Bộ Công an mới ban hành mẫu hộ chiếu này.

Nới lỏng điều kiện trở thành tiến sĩ

Nội dung này được quy định trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ đi kèm Thông tư 18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/8.

Theo quy chế, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần nới lỏng hơn. Quy chế mới chấp nhận cả sách chuyên khảo, công bố tại tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính. 

Trong khi trước đây, quy định là chỉ công nhận các bài báo, báo cáo khoa học được đăng trên tạp chí nước ngoài. Ngoài ra, nếu nghiên cứu sinh được nhận 1 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao thì cũng có thể được chấp nhận.

3 trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Thông tư 02 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 20 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ 8/8.

Thông tư này siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội.

Cụ thể, 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội trong thông tư gồm:

- Người không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên

- Người không chấp hành yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý.

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên.

Tin Cùng Chuyên Mục