Chủ sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán hàng

Bùi Linh

Đây là quy định được nêu ra tại Nghị định 91/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126/2020 quy định chi tiết luật Quản lý thuế do Chính phủ ban hành. 

Các chủ sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Những thông tin bao gồm tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn. 

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

Đồng thời, Nghị định số 91/2022 cũng bổ sung thêm quy định về thời hạn kết thúc nộp thuế.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

Tin Cùng Chuyên Mục