Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phát hành thành công 100 tỷ trái phiếu

Quỳnh Chi

Trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài. 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã CK: BVS) vừa phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2021. Trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài. 

Đây là trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, loại không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm, thời giao đáo hạn là ngày 22/12/2023. 

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phát hành thành công 100 tỷ trái phiếu - Ảnh 1

Theo kế hoạch, số tiền thu về từ hoạt động phát hành này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của BVSC.

Về tình hình kinh doanh, BVSC đã công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu hoạt động 344,4 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phát hành thành công 100 tỷ trái phiếu - Ảnh 2

Tính riêng trong quý III, doanh thu môi giới đạt khoảng 112 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ năm trước; lãi cho vay và phải thu đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với thực hiện trong quý 3/2020. 

Tính tới 30/9/2021, dư nợ các khoản cho vay của BVSC đạt 3.414 tỷ đồng, tăng khoảng 1.209 tỷ so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm 2.910 tỷ đồng.

Trong khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 33% về còn 22 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng trưởng mạnh 438% lên mức 10 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, danh mục tự doanh của BVSC cũng tăng khoảng 154 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do mua thêm cổ phiếu niêm yết đồng thời bán ra cổ phiếu niêm yết.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) phát hành thành công 100 tỷ trái phiếu - Ảnh 3

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng có cùng xu hướng với doanh thu, cụ thể tăng 159% lên mức gần 123 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng lên mức 31 tỷ đồng.

Kết quả, BVSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 43 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên sau khi khấu trừ thuế, công ty ghi nhận 33 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu xấp xỉ 784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Qua đó, công ty đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 118% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, BVSC đã hoàn thành tới 139% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021 (133 tỷ đồng)

Tổng tài sản của BVSC tại cuối quý 3 đạt 5.298 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 3.199 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 2.099 tỷ đồng.

Dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế thị trường chứng khoán, ban lãnh đạo BVSC đã quyết điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng từ 661 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%. Về LNTT cũng điều chỉnh tăng lên 241 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 54%. Như vậy, so với kế hoạch sau điều chỉnh, công ty chứng khoán đã hoàn thành 89% mục tiêu về doanh thu và 91% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tin Cùng Chuyên Mục