Chứng khoán SSI báo lãi quý 4 gấp hơn 2 lần

Quỳnh Chi

Trong kỳ, SSI đã đẩy mạnh chốt lời HPG, FPT, STB, VHM... đem về lợi nhuận tốt.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu hoạt động đạt 1.142,9 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV tăng 2,2 lần, đạt 396,1 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2020, doanh thu hoạt động của SSI đạt 4.299 tỷ đồng, tăng 37,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 53,5% lên 1.266,6 tỷ đồng.

Chứng khoán SSI báo lãi quý 4 gấp hơn 2 lần - Ảnh 1

Trong đó, đóng góp lớn nhất là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng hơn 2 lần lên 500,7 tỷ đồng. Một số khoản chốt lời đem về lợi nhuận tốt như HPG (44 tỷ đồng), FPT (9,7 tỷ đồng), STB (7,4 tỷ đồng). Bên cạnh đó, lỗ từ FVTPL ghi nhận vào chi phí hoạt động cũng tăng gần 19% lên 169,5 tỷ đồng.

Nhờ các khoản đầu tư này, lợi nhuận thuần từ hoạt động tự doanh của SSI đạt 331,2 tỷ đồng, đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh 2020.

Trong kỳ, doanh thu nghiệp vụ môi giới cũng tăng hơn 2 lần, đạt 307,7 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động cho vay margin trong quý này lại giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống 153,9 tỷ đồng, giảm 5,5%. Chi phí lớn nhất của SSI là chi phí hoạt động tăng 22,3% lên 456,4 tỷ đồng với chi phí môi giới chiếm gần nửa, tăng 26,6% lên 202.67 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên Bảng cân đối kế toán, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước (margin) của SSI đạt 9.226 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm. Cùng với đó, giá trị các khoản vay ngân hàng của SSI tăng vọt lên 23.351,5 tỷ đồng trong quý IV. Công ty vay từ VCB 3.685 tỷ đồng, BIDV là 4.312 tỷ đồng và ngân hàng khác là 8.870 tỷ đồng.

Hiện phần lớn lượng tiền này được sử dụng với mục đích đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và có thể trở thành nguồn cho vay margin. 

Tin Cùng Chuyên Mục