Chứng khoán TPS (ORS) báo lãi sau thuế quý III/2022 gấp 2,4 lần cùng kỳ

Quỳnh Chi

Trong quý III, hoạt động tự doanh và nghiệp vụ lưu ký chứng khoán của TPS ghi nhận sự khởi sắc với doanh thu tăng mạnh..

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã ORS) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu hoạt động đạt 550 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh và nghiệp vụ lưu ký chứng khoán.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) quý III đạt 243,6 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần quý 3/2021. Trong kỳ, doanh thu nghiệp vụ lưu ký trong đạt hơn 167 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ trong khi doanh thu tư vấn tài chính giảm 44% so với cùng kỳ xuống 78 tỷ đồng. Hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng nhỏ, mang về 15,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 27% so với cùng kỳ.

Cùng với đà tăng doanh thu, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 58% so với cùng kỳ, lên hơn gần 354 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tài sản FVTPL tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ, lên gần 232 tỷ đồng, chủ yếu là cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 201 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ). Sau khi trừ chi phí, TPS lãi trước thuế 88,3 tỷ đồng trong quý 3/2022, tăng 87% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 70,6 tỷ đồng, tăng mạnh đến 138% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPS thu về hơn 2023 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 10% so với cùng kỳ xuống mức 163 tỷ đồng. Năm 2022, TPS lên kế hoạch tổng doanh thu 1.981 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 85% so với thực hiện năm ngoái. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty thực hiện hơn 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của TPS đã tăng 37,5% so với đầu năm lên gần 6.553 tỷ đồng. Trong đó, các khoản FVTPL có giá trị hợp lý hơn 1.217 tỷ đồng, giảm 33% so với hồi đầu năm, chủ yếu do trái phiếu chưa niêm yết giảm gần 91%, từ hơn 762 tỷ đồng xuống gần 71,5 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi giảm hơn 28%. Danh mục trái phiếu niêm yết của TPS cũng giảm 65,5% về còn 59,1 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu tăng vọt gấp 4,7 lần đầu năm lên gần 2.915 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản phải thu bán các tài sản chính FVTPL hơn 765 tỷ đồng, tăng đôi và phải thu dịch vụ CTCK cung cấp hơn 2.050 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần đầu năm. Cùng với đó, nợ phải trả dài hạn cũng tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, đây là khoản trái phiếu phát hành dài hạn.

Các khoản cho vay tính đến cuối quý III ở mức 1.564 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm (1.826 tỷ đồng). Trong đó, cho vay ký quỹ (margin) tại thời điểm 30/9 dừng ở mức 1.466 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý 2.

Tin Cùng Chuyên Mục