Chứng khoán VNDirect (VND) điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng

Quỳnh Chi

6 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận đạt 2.217 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 1.192 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 158% và gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã CK: VND) đã công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 và niêm yết trái phiếu của công ty.

Theo đó, cổ đông VNDirect đã thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hoạt động điều tăng từ 2.556 tỷ đồng lên 3.951 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 55% so với kế hoạch ban đầu và gấp 2,3 lần so với doanh thu thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng 82% lên 2.000 tỷ đồng và lãi ròng cũng điều chỉnh tương ứng tăng 82% lên 1.600 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận đạt 2.217 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 1.192 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 158% và gấp 5 lần so với cùng kỳ. So với kế hoạch sau điều chỉnh, CTCK này đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cổ đông VNDirect cũng đã thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu được chào bán ra công chúng theo phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết ký ngày 6/9/2021 và các nghị quyết liên quan.

Số trái phiếu này được đăng ký niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và/hoặc công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sau khi VNDitect hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Trước đó VnDirect đã thông qua phương án phát hành tối đa 20 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu), tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến phát hành trong 2 đợt, đợt 1 phát hành 1.000 tỷ đồng trong quý IV/2021 và đợt 2 phát hành 1.000 tỷ đồng trong quý 1 hoặc quý II/2022. Giá chào bán bằng mệnh giá.

Tin Cùng Chuyên Mục