Cơ hội lớn từ cuộc cách mạng năng lượng tái tạo của Mỹ Latinh

Đặng Tâm

22:36 12/05/2018


Trong những năm gần đây, châu Mỹ Latinh có những bước tiến mạnh mẽ trong việc khai thác các nguồn năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt và năng lượng nhiên liệu sinh học.

BÌNH LUẬN

loading