Có nên ban hành khung giá đất sát giá thị trường?

Bách Nguyễn - Huyền Anh

11:00 02/12/2019


Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ dự thảo về khung giá đất, dự kiến nhiều nơi bảng giá đất sẽ tăng đáng kể.

Nhà giá rẻ sẽ tăng cao vút

Nhà giá rẻ sẽ tăng cao vút

Theo lộ trình, NHNN tiếp tục "siết" mạnh với cho vay bất động sản. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading