Có nhà - cho thuê dài hạn có lời hơn kinh doanh homestay?

Tuấn Hưng

10:06 29/10/2018


Bất động sản hiện nay đã trở thành kênh đầu tư phổ biến, trong đó nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn phương án an toàn, đó chính là mua nhà rồi cho thuê lại với thời hạn 1-2 năm.

BÌNH LUẬN

loading