Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen không được giao dịch ký quỹ do lỗ bán niên, tổng cộng 80 cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE

Linh An

Một cổ phiếu khác là THI của Công ty cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI) bị cắt margin do chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa bổ sung 2 mã cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin)

Theo đó, cổ phiếu HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen bị cắt margin vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng niên độ tài chính tài chính 2022 - 2023 là số âm.

Trong báo cáo tài chính bán niên soát xét (từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 14.898 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, Hoa Sen ghi nhận lỗ sau thuế 424 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 873 tỷ đồng.

Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen không được giao dịch ký quỹ do lỗ bán niên, tổng cộng 80 cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE - Ảnh 1

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản giảm 0,1% so với đầu năm, về 17.005 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 7.007 tỷ đồng, chiếm 41,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 5.474 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn của HSG ghi nhận đạt 2.172 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong niên độ 2022-2023, Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên hai phương án.

Kế hoạch kinh doanh của HSG
Kế hoạch kinh doanh của HSG

Kịch bản đầu tiên với phương án sản lượng thành phẩm 1,52 triệu tấn, Công ty lên kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 100 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước.

Kịch bản thứ hai tích cực hơn với sản lượng thành phẩm là 1,63 triệu tấn, ước tính doanh thu là 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 300 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cho dù là kịch bản nào, với việc lỗ trong 6 tháng đầu năm niên độ 2022-2023, Hoa Sen còn cách rất xa kế hoạch lãi niên độ 2022-2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/6 cổ phiếu HSG đang neo ở mốc 15.500 đồng/cổ phiếu.

Một cổ phiếu khác là THI của Công ty cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI) bị cắt margin do chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết. Theo đó, gần 489 triệu cổ phiếu THI sẽ giao dịch phiên cuối cùng vào ngày 28/6 sau đó hủy niêm yết.

Trước đó, HoSE đã có thông báo đến Công ty cổ phần Thiết bị Điện về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu THI. Cổ phiếu THI rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc do tổ chức niêm yết hủy tư cách đại chúng, theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen không được giao dịch ký quỹ do lỗ bán niên, tổng cộng 80 cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE - Ảnh 2

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ACG của Công ty cổ phần Gỗ An Cường đã đủ điều kiện giao dịch margin do đủ thời gian niêm yết 6 tháng (tính từ 10/10/2022).

Tính thời điểm hiện tại, HoSE đã đưa 80 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ với nhiều lý do như chứng khoán thuộc diện cảnh báo, lợi nhuận sau thuế âm, chậm công bố báo cáo tài chính kiếm toán năm 2022, chứng khoán thuộc diện kiểm soát, thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Tin Cùng Chuyên Mục