Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam

Thanh Thanh

11:00 15/08/2019


Sự kiện diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, nơi cách đây 19 năm cũng đã diễn ra phiên giao dịch chính thức đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng công bố nội dung phát hành trái phiếu đợt hai năm 2019

Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng công bố nội dung phát hành trái phiếu đợt hai năm 2019

(Doanhnhan.vn) - Mục đích của đợt phát hành trái phiếu của Chứng khoán Bản Việt nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả kinh doanh, tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading