Công ty chứng khoán của bà Nguyễn Thanh Phượng đang làm ăn ra sao?

Theo Quang Sơn/Dân Việt

13:02 16/04/2019


Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 được đánh giá không thuận lợi, Chứng khoán Bản Việt lên kế hoạch kinh doanh thận trọng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục “xin” không nhận thù lao năm 2019

Bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục “xin” không nhận thù lao năm 2019

CTCP Chứng khoán Bản Việt – Viet Capital (VCSC) vừa gửi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho các cổ đông. Đại hội sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày 22/04/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thanh Phượng (Chủ tịch HĐQT) làm Chủ tọa. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading