Công ty Chứng khoán TP HCM dự kiến chi 153 tỷ đồng trả cổ tức

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng đợt 1 cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả 5%.

Công ty Chứng khoán TP HCM (Chứng khoán HSC – Mã CK: HCM) vừa thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 5% (500 đồng/cổ phiếu). Danh sách cổ đông sẽ được chốt ngày 30/12 và thời gian thanh toán dự kiến vào 20/1/2021.

Với hơn 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty chi trong đợt này là gần 153 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 393 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8% và hoàn thành gần 87% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết quý III đạt 743 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần đạt 359 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn 151 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, 151 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và gần 4 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu. 

Tin Cùng Chuyên Mục