Công ty Vĩnh Hoàn (VHC) muốn phát hành gần 3,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn thị trường 86%

Linh An

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 86% so với thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8 (71.000 đồng/cổ phiếu).

Phát hành gần 3,7 triệu cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã ck: VHC) vừa thông qua phương án phát hành 3,667 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2022.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 86% so với thị giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8 (71.000 đồng/cổ phiếu). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 36,67 tỷ đồng.

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Sau năm đầu tiên, tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng/tổng số cổ phần được nhận sẽ gia tăng lần lượt 20% (12 - 24 tháng), 40% (24 - 36 tháng), 60% (36 - 48 tháng), 80% (48-60 tháng) và 100% (trên 60 tháng).

Công ty Vĩnh Hoàn (VHC) muốn phát hành gần 3,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn thị trường 86% - Ảnh 1

VHC muốn phát hành ESOP nhằm tăng cường sự gắn bó và khuyến khích cán bộ nhân viên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III/2023 và trong vòng 45 ngày từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Nếu cổ phiếu không bán hết sẽ được chào bán lại cho các cán bộ công nhân viên khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP.

Lãi quý II/2023 giảm mạnh 47,7%

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.723,6 tỷ đồng, giảm 35,6% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý II/2023 của VHC
Kết quả kinh doanh quý II/2023 của VHC

Trong đó, lợi nhuận gộp giảm 48,7% so với cùng kỳ, xuống mức 562,5 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu tài chính giảm 7,4%, về mức 99,05 tỷ đồng.

Các chi phí trong kỳ đều ghi nhận mức giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể, chi phí tài chính giảm 60,48 tỷ đồng, xuống 49,48 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 46,1% về mức 113,98 tỷ đồng.

Dù tiết giảm chi phí mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 47,7% so với cùng kỳ, ghi nhận tại 412,43 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh lao dốc, Vĩnh Hoàn cho biết nguyên nhân là do sản lượng bán và giá bán giảm mạnh, lợi nhuận gộp cũng giảm sâu.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 4.945,2 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 655,5 tỷ đồng, giảm 51,6% so với nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 631,4 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn hoàn thành 63,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục