CTCP Thép Nam Kim (NKG) phát hành hơn 180 triệu cổ phiếu

Thành Trung

Thép Nam Kim cho biết sẽ phát hành số cổ phiếu trên qua 2 đợt phát hành. Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành trên, NKG dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng.

CTCP Thép Nam Kim (NKG) vừa công bố Nghị quyết về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thưởng cổ phiếu cho cổ đông qua 2 phương án:

Với phương án chào bán thêm

NKG dự kiến chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến triển khai từ Quý III đến Quý IV/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Với số lượng phát hành thêm, NKG dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng. Qua đó, NKG sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được góp vốn vào công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông

NKG dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Thới gian thực hiện trong Quý III đến Quý IV/2024 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của NKG sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng

Năm 2024, NKG lên kế hoạch tổng sản lượng đạt 1 triệu tấn. Về tài chính, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 21.000 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 420 tỷ; tăng lần lượt 13% và 137% so với năm ngoái.

Tin Cùng Chuyên Mục