Cụm thi đua số II: Khẳng định hiệu quả khi đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Báo Pháp luật Việt Nam

Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tham dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số II - Bộ Tư pháp tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Đổi mới toàn diện về nội dung và hình thức

Báo cáo trước Hội nghị, ông Nguyễn Duy Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật Miền Nam cho biết, năm 2022, công tác thi đua của Cụm đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Công tác phát động, ký kết giao ước, kiểm tra thi đua khen thưởng…được các đơn vị triển khai sớm và thực hiện có nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên.

Các đơn vị trong Cụm đã phát động thi đua theo đặc thù riêng của đơn vị và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Các cơ quan khối giáo dục, đào tạo đã bước đầu có những đổi mới căn bản và toàn diện, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các Trường và Học viện tiếp tục phát huy tính tự chủ, đổi mới quản trị và chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật, ngày càng khẳng định được uy tín, thương hiệu của các cơ sở đào tạo.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Các cơ quan khối báo chí, xuất bản thực hiện tốt công tác xuất bản; chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức; nâng cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phản ánh sinh động hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

Công tác nghiên cứu khoa học của các cơ quan cũng đạt được nhiều thành tựu, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ quán triệt, triển khai và thực hiện nhiều đề án, chiến lược, nghị quyết quan trọng, nhất là “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Viện Khoa học pháp lý đã trực tiếp chủ trì tổ chức triển khai tổng số 25/35 nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp.

Công tác tuyên truyền phong trào thi đua tại các đơn vị được chú trọng giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao. Nội dung các phong trào thi đua đã gắn với chuyên môn, nghiệp vụ. Các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng rõ ràng, thiết thực đã giúp cho công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ.

Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý ý kiến tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích các đơn vị thuộc Cụm đã đạt được, đó vừa là tiền đề vừa là động lực để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác của Cụm trong những năm tiếp theo.

Theo Thứ trưởng, bên cạnh thành tích đạt được, các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Để phát huy hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm cho thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân. Phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ đề thi đua cần có mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023
Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý, Cụm thi đua số II cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của học viện và các trường. Đổi mới giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý.

“Với khối báo chí, xuất bản cần hướng đến mục tiêu trọng tâm là “năng động, sáng tạo, chủ động, nâng cao thương hiệu, uy tín”, đổi mới về nội dung, hình thức các ấn phẩm sách, báo, tạp chí gắn liền với tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, đơn vị và nhu cầu của bạn đọc, qua đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, vị thế của Bộ, ngành Tư pháp trong nhân dân, xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cụm thi đua số II quyết tâm thực hiện và gặt hái nhiều thành tích trong năm 2023
Cụm thi đua số II quyết tâm thực hiện và gặt hái nhiều thành tích trong năm 2023

Theo Thứ trưởng, phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

“Tôi tin rằng phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm thi đua số II trong năm 2023 sẽ có bước phát triển mới, thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị trong Cụm chúng ta đạt nhiều kết quả cao hơn so với năm 2022, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nói.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cơ sở giáo dục và đào tạo đã đạt được.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cơ sở giáo dục và đào tạo đã đạt được.

Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng về việc cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm Thi đua số II. Theo đó, Cụm Trưởng là đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Cụm phó là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cơ sở giáo dục và đào tạo đã đạt được.

Tin Cùng Chuyên Mục