Dabaco (DBC) chốt quyền lấy ý kiến cổ đông phương án thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1, dự tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Giang Phạm

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 115 triệu cổ phiếu tưởng, tăng vốn gấp đôi lên 2.300 tỷ đồng.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã CK: DBC) vừa thông báo, ngày 24/1 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian thực hiện từ 7/2 đến 18/2.

Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Với 115,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco dự kiến phát hành thêm 115,2 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.304 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, doanh nghiệp chăn nuôi ghi nhận doanh thu đạt trên 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 827 tỷ đồng, lần lượt vượt 17% và bằng 100% kế hoạch năm. So với năm 2020, doanh thu tăng 80% nhưng lợi nhuận giảm 41%. 

Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 22.558,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 918,1 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, công ty ước tính kế hoạch năm 2022 tăng 11%.

Về thị trường chứng khoán, chốt phiên sáng ngày 13/1, cổ phiếu DBC giao dịch tại vùng giá 72.700 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng giao dịch là 734.700 đơn vị.

Tin Cùng Chuyên Mục