Đại diện PVN được bầu làm Chủ tịch HĐQT Đạm Phú Mỹ

Theo Minh Anh/Kinh Tế & Tiêu Dùng

10:20 11/01/2019


Tại đại hội cổ đông bất thường, ông Nguyễn Tiến Vinh, đại diện phần vốn của PVN, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Đạm Phú Mỹ.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ điều chỉnh báo cáo tài chính

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ điều chỉnh báo cáo tài chính

Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) phải điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hai năm 2016 và 2017. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading