Đảm bảo tính khả thi trong sửa đổi Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 8/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về việc sửa đổi Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định 55/2019/NĐ-CP).

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL cho biết, qua quá trình rà soát, tổng hợp báo cáo tổng kết thực tiễn thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP của các bộ, ngành, địa phương và nắm bắt thông tin, nhu cầu, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của doanh nghiệp thông qua một số hội thảo, tọa đàm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDP) nhận thấy các quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP hiện còn có những bất cập, hạn chế khiến các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của doanh nghiệp còn khó khăn khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ này từ Nhà nước.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu, bối cảnh mới, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra, cần bổ sung các quy định pháp luật nhằm thực hiện tốt hơn vai trò hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp phòng tránh rủi ro pháp lý, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL báo cáo tại cuộc họp.
Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL báo cáo tại cuộc họp.

Theo đó, để khắc phục bất cập, hạn chế và bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai thực chất, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, Cục PBGDPL đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về: Quy định chung; Quy định về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bổ sung quy định về cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo có tác động xã hội; bổ sung nhóm Quy định về mạng lưới tư vấn viên pháp luật; nhóm Quy định về định mức, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhóm Quy định về tổ chức thực hiện.

Đảm bảo tính khả thi trong sửa đổi Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1
Đảm bảo tính khả thi trong sửa đổi Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 2

Cho ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP cần bám sát nội dung, định hướng của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Đồng thời, Cục PBGDPL cần nghiên cứu thêm về đối tượng tham gia xây dựng (ngoài cơ quan quản lý nhà nước là các bộ, ngành, địa phương thì cần bổ sung đại diện của các doanh nghiệp; Liên Đoàn Luật sư; Đoàn Luật sư,..); thủ tục thanh quyết toán kinh phí; ứng dụng công nghệ thông tin; định mức, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thanh tra trong công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa,...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục PBGDPL cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, gói gọn các nhóm vấn đề và đánh giá nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi của việc sửa đổi Nghị định 55/2019/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, Cục cần tiếp tục rà soát các quy định về mạng lưới tư vấn viên pháp luật, nhóm quy định về tổ chức thực hiện; bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách, tập trung ưu tiên hỗ trợ một số đối tượng doanh nghiệp (doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp tạo tác động đến xã hội,...); tham khảo, nghiên cứu mô hình từ các đơn vị đi trước để áp dụng về định mức, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Tin Cùng Chuyên Mục