Đạm Cà Mau dự kiến lãi 657 tỷ đồng năm 2020, tăng 42%

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp đồng thời dự kiến kế hoạch 2021 tăng 8% và lợi nhuận trước thuế giảm 68%.

Ngày 30/12, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã CK: DCM) đã công bố kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 7.839 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 197 tỷ đồng. Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2021 là 5%.

Về kinh doanh, sản lượng tiêu thụ Đạm Cà Mau (ure) năm 2020 ước đạt 930.650 tấn, vượt 7% kế hoạch và tăng 16% so cùng kỳ năm 2019. Sản lượng xuất khẩu năm 2020 đạt gần 300.000 tấn, trong đó thị trường Campuchia tăng 32% so với năm 2019, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác như Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Brasil...

Doanh thu cả năm đạt 7.256 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch đề ra và tăng 1% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 657 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch và tăng 42%.

Chỉ tiêu tài chính Công ty Đạm Cà Mau. Nguồn: DCM.
Chỉ tiêu tài chính Công ty Đạm Cà Mau. Nguồn: DCM.
Chỉ tiêu sản lượng của Công ty Đạm Cà Mau. Nguồn: DCM.
Chỉ tiêu sản lượng của Công ty Đạm Cà Mau. Nguồn: DCM.

Năm 2021, doanh nghiệp đề ra chỉ tiêu sản lượng kinh doanh Đạm Cà Mau (ure) đạt 790.880 tấn, các sản phẩm từ gốc ure là 42.000 tấn, NPK là 155.000 tấn và phân bón tự doanh 150.000 tấn.

DCM lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2021 đạt 7.839 tỷ đồng, lãi sau thuế 197,4 tỷ đồng, cổ tức 5%. Riêng với công ty mẹ, doanh thu 7.745 tỷ đồng, lãi sau thuế 196,5 tỷ.

So với kết quả đạt được năm 2020 thì chỉ tiêu doanh thu năm 2021 tăng 8% và lợi nhuận trước thuế giảm 68%. DCM thường xuyên lên kế hoạch lợi nhuận thấp đầu năm và điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thị trường vào cuối năm.

Về kế hoạch đầu tư 2021, doanh nghiệp dự kiến chi 115 tỷ cho đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Tin Cùng Chuyên Mục