Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

12:10 01/02/2019


Doanhnhan.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP

Tham gia CPTPP, GDP Việt Nam được tính toán sẽ tăng thêm 1,32% vào năm 2035. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading